یونان از آلمان میلیاردها دلار پول مطالبه کرد

یونان از آلمان میلیاردها دلار پول مطالبه کرد

یونان در بحران مالی قرار گرفته و سخت نیازمند پول است. یکی از راه‌های پیشنهادی مطالبه پول از آلمان است. تقاضا