کمک نظامی ۶۰ میلیون یورویی آلمان به پیشمرگه‌های کرد

کمک نظامی ۶۰ میلیون یورویی آلمان به پیشمرگه‌های کرد

دولت آلمان از نبرد پیشمرگه‌های کرد عراق با جریان تروریستی “دولت اسلامی” حمایت می‌کند. برمبنای گزارش رسانه‌های آلمان دولت