‌زدوخورد صد پناهجو به هنگام تقسیم غذا در کمپی در آلمان

‌زدوخورد صد پناهجو به هنگام تقسیم غذا در کمپی در آلمان

در یک کمپ پناهجویی در ایالت بادن-وورتمبرگ در جنوب آلمان، یک صد پناهجو به هنگام توزیع غذا