احتمال پیگرد قضایی فولکس‌واگن در آمریکا

احتمال پیگرد قضایی فولکس‌واگن در آمریکا

رسوایی تقلب خودروسازی فولکس‌واگن در آمریکا ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. این کنسرن علاوه بر تحمل جریمه، هزینه باز پس‌گیری خودروهای