کشف گنجینه‌ای از شمش‌های طلا از زیر خاک در آلمان

کشف گنجینه‌ای از شمش‌های طلا از زیر خاک در آلمان

کارگران ساختمانی شهر پاساو در ایالت بایرن آلمان، به هنگام خاک‌برداری از زمین‌های ملکی شخصی به گنجینه‌ای مملو