کارزار رسانه‌های آلمان در حمایت از پناه‌جویان

کارزار رسانه‌های آلمان در حمایت از پناه‌جویان

شبکه‌ی اول تلویزیون آلمان کارزار روشنگرانه‌ی تازه‌ای علیه جو ضد پناه‌جویی در آلمان به‌راه انداخته است. در برنامه‌ی اخبار سراسری این