پناهجویان سوری مسلمان در آلمان چگونه زندگی می‌کنند

پناهجویان سوری مسلمان در آلمان چگونه زندگی می‌کنند

آلمان در سال ۲۰۱۴ بیش از ۱۵۰ هزار پناهجوی مسلمان سوری را که از بلایای جنگ داخلی این کشور گریخته‌اند،