پناهجویان سوری در بوداپست از چاله به چاه افتاده‌اند

پناهجویان سوری در بوداپست از چاله به چاه افتاده‌اند

ایستگاه راه‌آهن بوداپست برای بسیاری از پناهجویانی که از ورود به اروپا شادمان بودند، به یک تله تبدیل شده