انتقاد شدید وزیر کشور آلمان از رفتار برخی پناهجویان

انتقاد شدید وزیر کشور آلمان از رفتار برخی پناهجویان

توماس دمزیر، وزیر کشور آلمان ضمن انتقاد از رفتار برخی پناهجویان، خواهان رعایت قوانین این کشور از سوی آنان