وزارت خارجه آلمان‌: اخراج پناهجویان افغان عملی نیست

وزارت خارجه آلمان‌: اخراج پناهجویان افغان عملی نیست

دولت آلمان تصمیم دارد افغان‌هایی را که درخواست پناهندگی آنها در آلمان رد شده به افغانستان بازگرداند. وزارت خارجه آلمان