ورود ۴۰ هزار پناهجوی جدید به آلمان فقط در دو روز

ورود ۴۰ هزار پناهجوی جدید به آلمان فقط در دو روز

بر اساس ارزیابی‌ها، شمار ورود پناهجویان به آلمان در دو روز آخر هفته به ۴۰ هزار نفر