واکنش شدید سیاستمداران آلمانی به اعمال نژادپرستانه

واکنش شدید سیاستمداران آلمانی به اعمال نژادپرستانه

سیاستمداران بلندپایه ایالتی آلمان اقدامات خشونت‌‌‌آمیز نژادپرستان علیه پناهجویان در شرق کشور را به شدت محکوم کردند. در برخورد پلیس با