نگرانی از نفوذ اسلام‌گرایان افراطی در ارتش آلمان

نگرانی از نفوذ اسلام‌گرایان افراطی در ارتش آلمان

سرویس ضداطلاعات نظامی آلمان نسبت به احتمال نفوذ اسلام‌گرایان افراطی به درون ارتش آلمان هشدار داده است. گفته می‌شود تا کنون ۲۰ تن