افزایش کارکنان و فعالیت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در آلمان

افزایش کارکنان و فعالیت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در آلمان

دولت آلمان بر شمار کارکنان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی خود می‌افزاید. حضور ماموران مسلح پلیس در ایستگاه‌های قطار