حضور کمرنگ ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت

در شصت و هشتمین نمايشگاه كتاب فرانکفورت كه از روز چهارشنبه ۱۹ اکتبر آغاز می‌شود و از مهم‌ترین رویدادهای جهانی در حوزه نشر کتاب است ایران همچنان حضوری