آلمانی‌ها خواهان افزایش نقش زنان در مدیریت‌ رسانه‌‌ها هستند

آلمانی‌ها خواهان افزایش نقش زنان در مدیریت‌ رسانه‌‌ها هستند

نتیجه یک نظرسنجی عمومی نشان می‌دهد که اکثر آلمانی‌ها ترجیح می‌دهند زنان بیشتری مدیریت رسانه‌های این کشور را برعهده