۳۷۵ نئونازی مجرم در آلمان مخفی شده‌اند

۳۷۵ نئونازی مجرم در آلمان مخفی شده‌اند

در حالی‌که پلیس آلمان حکم جلب بیش از ۴۵۰ نئونازی “مجرم” را در دست دارد، اما تا کنون موفق به دستگیری