ترامپ: قبل از مناظره تلویزیونی آزمایش دوپینگ بدهیم

ترامپ: قبل از مناظره تلویزیونی آزمایش دوپینگ بدهیم

دونالد ترامپ پیشنهاد داده که پیش از برگزاری مناظره تلویزیونی بعدی با رقیبش هیلاری کلینتون هر دو طرف تست دوپینگ بدهند. او