«مشکل پناهجویان دست‌پخت سیاستمداران محافظه‌کار است»

«مشکل پناهجویان دست‌پخت سیاستمداران محافظه‌کار است»

مسئول دفتر شورای پناهجویان کلن می‌گوید دسته‌بندی پناهجویان به “بد” و “خوب” شگرد همیشگی سیاستمداران ‌محافظه‌کار است و اکنون تنها پیش‌داوری نسبت