قصد مرکل برای دیدار از یک اقامتگاه پناهجویان

قصد مرکل برای دیدار از یک اقامتگاه پناهجویان

پس از حمله نژادپرستان آلمانی به یک اقامتگاه پناهجویان در شرق آلمان، آنگلا مرکل از این اقامتگاه دیدن می‌کند و