زاکربرگ در سازمان ملل خواستار اینترنت برای همه جهان شد

زاکربرگ در سازمان ملل خواستار اینترنت برای همه جهان شد

بنیان‌گذار فیس‌بوک خواستار اقداماتی در جهت دسترسی همه مردم جهان به شبکه اینترنت شد. اکنون چهار میلیارد نفر