لغو مسابقه دوچرخه‌سورای فرانکفورت از بیم حمله تروریستی

لغو مسابقه دوچرخه‌سورای فرانکفورت از بیم حمله تروریستی

پلیس آلمان پس از کشف مقدار قابل توجهی مواد منفجره در نزدیکی مسیر مسابقه دوچرخه‌سواری “دور مرکز مالی اشبورن-فرانکفورت”، این