مرکل تغییر قانون اساسی در مورد مهاجرت را منتفی دانست

مرکل تغییر قانون اساسی در مورد مهاجرت را منتفی دانست

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان در واکنش به برخی درخواست‌ها برای محدود ساختن قوانین مربوط به مهاجرت به