آلمان قانون دوبلین را در مورد پناهجویان سوری اعمال نمی‌کند

آلمان قانون دوبلین را در مورد پناهجویان سوری اعمال نمی‌کند

پناهجویان سوری اجازه دارند در آینده در آلمان بمانند. بر خلاف آنچه قانون دوبلین مقرر کرده، آلمان این