بیشتر پناهندگان به کلیساها در آلمان افغان، چچن و ایرانی بوده‌اند

بیشتر پناهندگان به کلیساها در آلمان افغان، چچن و ایرانی بوده‌اند

آمار جدید نشان می‌دهد، بیشترین پناهجویانی که در سال ۲۰۱۴ به کلیساها در آلمان پناهنده شده‌اند، اهل