قانون اقامت خارجی‌ها در آلمان تصویب شد

قانون اقامت خارجی‌ها در آلمان تصویب شد

مجلس نمایندگان آلمان “بوندس تاگ” لایحه اصلاحی قانون اقامت خارجیان در آلمان را تصویب کرد. این قانون با رای موافق اتحاد