فراخواندن ۵/ ۸ میلیون خودروی دیزلی فولکس واگن

فراخواندن ۵/ ۸ میلیون خودروی دیزلی فولکس واگن

شرکت خودروسازی فولکس واگن ۵/ ۸ میلیون خودروی دیزلی را که نرم‌افزار سنجش میزان آلاینده‌های آنها دستکاری شده فرامی‌خواند. این