فولکس‌واگن از سال‌ها پیش از تقلب در میزان آلاینده‌ها آگاه بوده است

فولکس‌واگن از سال‌ها پیش از تقلب در میزان آلاینده‌ها آگاه بوده است

دو رسانه آلمانی از مطلع بودن هیئت مدیره شرکت خودروسازی ” فولکس‌واگن” از تقلب در میزان