افشای “جزئیات” بیش‌تر پیرامون لغو بازی فوتبال آلمان و هلند

افشای “جزئیات” بیش‌تر پیرامون لغو بازی فوتبال آلمان و هلند

بنا به گزارش روزنامه “هانوفرشه آلگماینه” یک گروه ۵ نفره تروریستی درصدد منفجر کردن بمب در استادیوم ورزشی