آلمان و فرانسه خواستار سهمیه اجباری پذیرش پناهجو در سطح اروپا شدند

آلمان و فرانسه خواستار سهمیه اجباری پذیرش پناهجو در سطح اروپا شدند

آلمان و فرانسه لحنی جدی‌تری در رابطه با سیاست برخورد با پناهندگان در پیش گرفته‌اند و