فدراسیون فوتبال آلمان در برزخ اتهام رشوه‌دهی

فدراسیون فوتبال آلمان در برزخ اتهام رشوه‌دهی

ولفگانگ نیرزباخ، رییس فدراسیون فوتبال آلمان، اتهام هفته‌نامه‌ “اشپیگل” مبنی بر رشوه‌دهی کمیته‌ی آلمانی این فدراسیون را برای کسب امتیاز میزبانی