ضرب‌المثل‌های محبوب آلمانی‌ها

ضرب‌المثل‌های محبوب آلمانی‌ها

آیا با ضرب‌المثل‌ها‌ی آلمانی آشنایید؟ ضرب‌المثل‌ها معمولاً تاریخچه و داستانی دارند؛ داستان‌هایی که بسیاری از آنها از یاد رفته‌اند و پیشینه برخی نیز بر مردم