داوری‌ها و پیش‌داوری‌ها در شرق و غرب آلمان پس از ۲۵ سال وحدت

داوری‌ها و پیش‌داوری‌ها در شرق و غرب آلمان پس از ۲۵ سال وحدت

۲۵ سال از وحدت آلمان می‌گذرد. صدراعظم و رئیس جمهور این کشور برخاسته از آلمان