شرایط دریافت بورس برای تحصیل در دانشگاه‌های آلمان

شرایط دریافت بورس برای تحصیل در دانشگاه‌های آلمان

دریافت بورسیه تحصیلی آرزوی بسیاری از دانشجویان است، مخصوصا دانشجویانی که در خارج از کشور خود مشغول به تحصیل هستند.