مجلس آلمان تصویب کرد؛ سهم ۳۰ درصدی زنان در هیأت‌های مدیره

مجلس آلمان تصویب کرد؛ سهم ۳۰ درصدی زنان در هیأت‌های مدیره

قانون سهمیه‌بندی برای زنان در پست‌های مدیریتی در مجلس آلمان تصویب شد. بر اساس این قانون شرکت‌های بزرگ