خانه سالمندان ایرانی در شهر کلن آلمان

خانه سالمندان ایرانی در شهر کلن آلمان

یکی از خانه‌های سالمندان نمونه در اروپا در شهر کلن آلمان قرار دارد. اکنون چندین شهروند ایرانی در این مکان زندگی