روند رسیدگی به درخواست پناهندگی در آلمان چگونه است؟

روند رسیدگی به درخواست پناهندگی در آلمان چگونه است؟

شمار درخواست‌های پناهندگی در آلمان در سال‌های اخیر به طور بی‌سابقه‌ای افزایش داشته است. اما زندگی یک پناهجو پس