دهمین سالگرد زمامداری آنگلا مرکل، پرقدرت‌ترین زن جهان

دهمین سالگرد زمامداری آنگلا مرکل، پرقدرت‌ترین زن جهان

ده سال پیش هیچ کس تصور نمی‌کرد که دوره زمامداری مرکل چنین طولانی شود. به او همچون کاندیدای موقتی دوره