خشونت علیه پناهجویان به اعتبار آلمان در جهان ضربه می‌زند

«خشونت علیه پناهجویان به اعتبار آلمان در جهان ضربه می‌زند»

وزیر کشور آلمان اعلام کرد که دولت قانون با تمام قوا علیه خشونت راست‌گرایان افراطی برخورد خواهد کرد.