حذف شهریه دانشجویی در دانشگاه‌های ایالت نیدرزاکسن

حذف شهریه دانشجویی در دانشگاه‌های ایالت نیدرزاکسن

با حذف شهریه دانشجویی در ایالت نیدرزاکسن آلمان که از ترم زمستانی سال ۲۰۱۴ میلادی به اجرا درخواهد آمد، تحصیل در