نورپردازی دیدنی ساختمان‌های تاریخی و باشکوه برلین

نورپردازی دیدنی ساختمان‌های تاریخی و باشکوه برلین

این روزها در شهر برلین جشنواره نور برگزار می‌شود. بسیاری از ساختمان‌های برلین شب‌ها با نور تزئین می‌شوند. جشنواره نور در برلین تا