تامین برق آفریقا با سیستم موبایل از برلین

تامین برق آفریقا با سیستم موبایل از برلین

شرکت آلمانی “موبیسول” با استفاده از شبکه موبایل و ژنراتورهای کوچک خورشیدی از برلین به خانه‌های ساکنین کشورهایی چون کنیا،