مراسم بیست‌و‌پنجمین سالگرد وحدت آلمان در فرانکفورت برگزار شد

مراسم بیست‌و‌پنجمین سالگرد وحدت آلمان در فرانکفورت برگزار شد

مراسم مرکزی بیست‌و‌پنجمین سالگرد اتحاد دوبخش آلمان روز شنبه در تالار اپرای قدیمی شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد. در