وزیر خارجه ‌آلمان: ایران برجام را سریع و کامل اجرا کند

وزیر خارجه ‌آلمان: ایران برجام را سریع و کامل اجرا کند

فرانک والتر اشتاین‌مایر در آستانه‌ی اجرای برجام از رهبران جمهوری اسلامی خواست که به تعهدات بین‌المللی خود