ایالت بایرن

بایرن

بایرن به آلمانی که در انگلیسی به آن باواریا می‌گویند، بزرگ‌ترین و جنوبی‌ترین ایالت در میان ایالات شانزده‌گانه کشور آلمان است. پایتخت آن شهر مونیخ با ۱٫۲ میلیون