باغچه، بهشت دنج و کوچک آلمانی‌ها

باغچه، بهشت دنج و کوچک آلمانی‌ها

همه‌چیز با یک زمین بازی برای کودکان آغاز شد. حالا در قدرتمند‌ترین کشور صنعتی جهان بیش از چهار میلیون نفر با باغچه‌هایشان بهشت