اینترنت، پل ارتباطی پناهجویان و خانواده‌هایشان

اینترنت، پل ارتباطی پناهجویان و خانواده‌هایشان

مسئولان شهرداری و صلیب سرخ شهر ویتن در آلمان، امکان اتصال رایگان متقاضیان پناهندگی به اینترنت را فراهم کرده‌اند تا آنها بتوانند