ایالت براندنبورگ

ایالت براندنبورگ
براندنبورگ (به آلمانی: Brandenburg،)  یکی از شانزده ایالت آلمان است. مرکز این ایالت شهر پوتسدام است.

ایالت براندنبورگ در خاور کشور آلمان واقع شده و یکی