زد و خورد شدید میان صدها پناهجو در دو شهر آلمان

زد و خورد شدید میان صدها پناهجو در دو شهر آلمان

صدها پناهجو در شهرهای هامبورگ و برانشوایگ به زد و خورد پرداختند. به گفته پلیس آلمان برخی