انتقاد وزیر آلمانی به فیس بوک به دلیل پخش پیام‌های نژادپرستانه

انتقاد وزیر آلمانی به فیس بوک به دلیل پخش پیام‌های نژادپرستانه

شمار پیام‌ها و کامنت‌های نژادپرستانه و ضد پناهجویان در اینترنت بالا رفته است. شبکه‌های اجتماعی همچنین برای